Log ind   |  
Vamdrup Vandværk Minimer

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

 

Vamdrup Vandværk
Ballegårdsvej 15 A
6580 Vamdrup

Tlf.: 7558 0580

Bank: Sydbank 7040 2009602

Cvr.nr. 14789219

Bestyrer: Freddy Jensen
Kontor: Jytte Johannsen

Kontortid: tirsd. - fred. 9.00-12.00

e-mail: vamdrupvand@vamdrupvand.dk

Seneste Vandanalyse Minimer

Vandanalyse af vandet fra Vamdrup Vandværk

Vamdrup Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Vamdrup Vandværk's vand er 16,0

Se analyse under vandkvalitet.

Copyright Rambøll Danmark A/S